ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ดีฟายน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

    บริษัท ดีฟายน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (Dfine Consultant Co., Ltd) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไข และป้องกันปัญหา บ้านร้าว บ้านทรุด อาคารร้าว อาคารทรุดอย่างแท้จริงมากว่า 18 ปี มีลูกค้าไว้วางใจว่าจ้างบริษัทฯ ให้เข้าตรวจสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และซ่อมแซมอาคาร บ้านร้าว บ้านทรุด เสาร้าว คานร้าว เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น บ้านพักอาศัย สำนักงาน โชว์รูม โรงงาน โกดัง สถานที่ราชการ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย หอพัก โรงแรม อาคารชุด วัด ศาสนสถาน และอื่นๆ เป็นต้น

        บริษัทฯ เริ่มจากกลุ่มวิศวกรโครงสร้าง (Structure Engineers) ที่เล็งเห็นความเดือดร้อนของเจ้าของอาคาร และผู้อยู่อาศัยใน บ้านร้าว บ้านทรุด อาคารร้าว อาคารทรุด ซึ่งอาจเนื่องมาจากการไม่ใส่ใจในมาตรฐานวิศวกรรม การขาดความรู้ความเข้าใจ และการบกพร่องในจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้รับเหมา ปัญหา บ้านร้าว บ้านทรุด อาคารร้าวทรุดตัว (Cracks and Failed or Sinking Foundation Problem) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งยังทำให้มูลค่าของอาคารเสื่อมลงด้วย บริษัทฯ จึงยินดีเสนองานบริการที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารครบวงจร อาทิเช่น ซ่อมบ้านร้าว อาคารร้าว โดยเฉพาะโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(Structural Repair) เช่น เสาร้าว คานร้าว ผนังร้าว เพดานร้าวแตกร่อน เป็นต้น ซ่อมบ้านทรุด อาคารทรุด (Foundation Repair Methods) ด้วยการเสริมฐานราก (Underpinning) แก้ไข บ้านทรุด อาคารทรุด ด้วยการเสริมเสาเข็มและทำฐานรากใหม่ งานยกปรับระดับอาคาร ยกตึก ดีดบ้าน (Building Leveling) หรือยกปรับอาคารให้กลับมาในระนาบ แนบสนิทเหมือนเดิม และระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ผู้อยู่อาศัย ยังสามารถอยู่ได้ตามปกติ งานทดสอบ (Testing) เช่น ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seisemic test),ตรวจสอบความแข็งแรงของคอนกรีต (Rebound Hammer Test), งานขุดเจาะสำรวจดิน (Boring Log), ตรวจสอบเหล็กเสริมในโครงสร้างชนิดไม่ทำลาย (Ferro Scan) เป็นต้น งานตรวจสอบอาคาร (Structural Inspection) เพื่อหาสาเหตุของการวิบัติ ของอาคาร จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบสำหรับยื่นขออนุญาต เปลี่ยนประเภทการใช้งานของอาคาร และ เอกสารสำหรับขออนุญาตต่อเติม หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างอาคาร ลงนามรับรองโดย วุฒิวิศวกรโยธา ตรวจสอบบ้านและคอนโดพร้อมสรุปเล่มรายงาน

        ปฏิบัติงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญงานซ่อมอาคารที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน อีกทั้งมีการวิเคราะห์คำนวณตรวจสอบโดย วิศวกรโครงสร้าง มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จึงสามารถมั่นใจได้ว่าทุกๆผลงานของบริษัทฯ ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมศาสตร์

        งานบริการที่เชียวชาญ ซ่อมฝ้า เพดาน โรยตัวซ่อมแซม คานร้าว ซ่อมโกดัง ซ่อมบ้านไม้ บ้านร้าว เสาร้าว ซ่อมฐานราก ซ่อมนำ้รั่ว ยกบ้าน รับตรวจคอนโด อาคารทรุด ซ่อมอาคาร ซ่อมบ้านเก่า ซ่อมบ้าน รับตรวจบ้าน ซ่อมโรงงาน ซ่อมรั้ว อาคารร้าว ฯลฯ

 

  

" ปัญหาบ้านชำรุด ทรุด ร้าว "

 

จนเกิดอาการดังนี้ ผนังปูนเกิดรอยยกระหว่างส่วนต่อเติมและตัวอาคาร ตัวบ้านทรุด บ้านเอียง บ้านร้าว ผนังร้าว เสาร้าว

เสาปูนแตกจนเห็นโครงสร้างเหล็กด้านในเสาปูร้าวจนเกิดสนิมเพดานกะเทาะ จนเห็นเนื้อเหล็ก อย่าปล่อยทิ้งไว้เนิ่นาน  อันตราย !!!

 

👉🏻10 อันดับบริษัทรีโนเวทบ้านที่ดีที่สุดในประเทศไทย👈🏻

 

ปรึกษาการซ่อมบ้านเบื้องต้น ฟรี !

 

<<< @Line คลิกเลย >>>

พันธมิตรของเรา