หน้าหลัก > บริการซ่อมบ้านทรุด/เสริมฐานราก/อาคารร้าว/ทรุดเอียง
บริการซ่อมบ้านทรุด/เสริมฐานราก/อาคารร้าว/ทรุดเอียง

บริการแก้ไขอาคารทรุดตัวโดยวิธีการเสริมเข็มให้ลึกถึงชั้นดินแข็ง ด้วยวิธีการ เสริมเข็มจากใต้อาคาร (underpining)  โดยไม่ต้องทุบอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง พร้อมการกดเข็มให้ลึกถึงชั้นดินแข็งซึ่งสามารถปรับยกอาคารได้ โดยคำนวณจากวิศวกร ไม่ว่าจะเป็น อาคารทรุดตัว ตึกทรุดตัว ส่วนต่อเติมเอียง สามารถทำได้ พร้อมเป็นการแก้ไขที่หายขาดอย่างถาวรพร้อมการรับประกันการทรุดตัว