หน้าหลัก > ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
  • แก้ไขอาคารทรุดเอียง ยกบ้าน ยกตึก

          Micropile, Foundation Repair and Building Leveling

  • ซ่อมผนังแตกร้าว

          Repair cracks in walls

  • ซ่อมเสา คาน เพดานชำรุด ผุ เป็นสนิม

          Repair Structural and Ceiling Defects

  • ซ่อมเสา คาน พื้นแตกร้าว

          Repair Structural and Slab cracks

  • ซ่อมรอยรั่วระเบียง และดาดฟ้า

          Solve Patio and Roof Deck Leaks

  • งานทดสอบ วิเคราะห์โครงสร้างและฐานราก

          Structural and Foundation Testing and Diagnosis

  • งานเพิ่มกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างอาคาร

          Increase Structural Load Capacity

  • ซ่อมบ้านร้าว อาคารร้าวโดยเฉพาะโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

          (Structural Repair) เช่น เสาร้าว คานร้าว ผนังร้าว เพดานร้าวแตกร่อน เป็นต้น

 

             งานบริการที่เชียวชาญ ซ่อมฝ้า เพดาน โรยตัวซ่อมแซม คานร้าว ซ่อมโกดัง ซ่อมบ้านไม้ บ้านร้าว เสาร้าว ซ่อมฐานราก ซ่อมนำ้รั่ว ยกบ้าน รับตรวจคอนโด อาคารทรุด ซ่อมอาคาร ซ่อมบ้านเก่า ซ่อมบ้าน รับตรวจบ้าน ซ่อมโรงงาน ซ่อมรั้ว อาคารร้าว ฯลฯ